جمعه, 23 آذر 1397

 

 

نشست خبری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان

گزارش تصویری  

گزارش تصویری نشست خبری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان - 7 دی ماه 96

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان