شنبه, 29 دی 1397

 

 

کسب رتبه دوم فعالیت های فرهنگی و دینی توسط شرکت آب منطقه ای کردستان

شرکت آب منطقه ای کردستان در ارزیابی شرکتهای آب منطقه ای سراسر کشور، رتبه دوم فعالیتهای دینی و فرهنگی را کسب نمود  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، پیرو ارزیابی های صورت گرفته شرکت های آب منطقه ای کل کشور در بخش فرهنگی و دینی در سال 96 توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت آب منطقه ای کردستان رتبه دوم را دریافت نموده است.

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان