چهارشنبه, 28 آذر 1397

معاون طرح و توسعه : جبار خالق پناه

 واحدهای زیرمجموعه معاونت طرح و توسعه و شرح وظایف کلی آنها :

  1- دفتر طرحهای توسعه منابع آب

       هدایت و کنترل پروژه­های اجرایی مشتمل بر:

          · سدهای اجرایی

          ·شبکه های آبیاری و زهکشی اجرایی

          ·آبرسانی به شهرها (خطوط انتقال، تصفیه خانه و ...)

          ·ایستگاههای پمپاژ

  2- دفتر فنی و قراردادها

       2-الف) گروه فنی

            ·مدیریت طرحهای مطالعاتی سد، شبکه و طرحهای آبرسانی

             ·ارتباط بین مشاورین، مدیران پروژه و کارشناسان بررسی کننده

       2-ب) گروه قراردادها

             · انتخاب مشاور

             · برگزاری مناقصات (خرید و انتخاب پیمانکار)

             · برگزاری مزایده ها

 

 بازدید:2784
آخرین به روزرسانی: 1393/09/18