چهارشنبه, 1 خرداد 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

کسب رتبه دوم فعالیتهای فرهنگی توسط شرکت آب منطقه ای کردستان

شرکت آب منطقه ای کردستان رتبه دوم عملکرد فرهنگی در میان شرکتهای آب منطقه ای سراسر کشور را کسب نمود

تقدیر استاندار کردستان از مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای...

استاندار کردستان در مراسم روز ارتباطات و روابط عمومی و با حضور مدیران استان از مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای و تعدادی دیگر از مدیران روابط عمومی بعنوان روابط...

رفع تصرف یک هزار و 600 متر از اراضی بستر رودخانه زرینجوب

لایروبی و رفع تصرف بخشی از رودخانه زرینجوب در کامیاران

تقدیر از کارگران نمونه شرکت آب منطقه ای کردستان به مناسبت روز...

از 3 نفر از کارگران نمونه شرکت تقدیر بعمل آمد