یکشنبه, 28 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/14 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/03

بازدید:127

تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:133

تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:101

خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه اسناد مناقصه نیرو رسانی به واحد عمرانی سوم شبکه آبیاری زهکشی گاران ارزیابی دفتر قراردادها 1397/05/06 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:136

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/26 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:126

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/28 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:117

تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:128

عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی دشت خورخوره پایاب سد تلوار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:204

عملیات اجرایی خط انتقال آب تصفیه شده شهر سقز (از تصفیه خانه آب شرب شماره ( 2)تا ورودی شهر سقز) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:163

تهیه باقیمانده لوله¬های فولادی(800 میلیمتر با ضخامت 5/7 میلیمتر) مورد نیاز اراضی حاشیه مخزن سد گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/10 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:130

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:123

عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر سقز مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:112

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:126

تهیه ونصب100 دستگاه کنتورهوشمند حجمی دیزلی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:116

عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر سقز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:118

خرید لوله فولادی به قطر داخلی 800 میلیمتر و با پوشش حفاظتی داخلی و خارجی موردنیاز قطعه دوم سامانه انتقال آب به اراضی حاشیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:144

تأمین خودروهای مورد نیاز حوزه ستادی و ادارات منابع آب شهرستانها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:114

باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبیاری واحد عمران B2 گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:117

ارتقاء 3 ایستگاه هیدرومتری حوزه دریاچه ارومیه به مقاطع کنترل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/25 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:123

عملیات اجرایی قطعه 2 و 3 سامانه انتقال آب شرب بانه از سد عباس آباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/02/23 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:123

« 1 2 3 4 5 » صفحه: