شنبه, 28 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فرهنگ
پویش الف ـ ب ـ ایران
سال 1398- سال رونق تولید
اطلاعیه ملاقات با مدیر عامل
سد سیازاخ
سد گاران
سد چراغ ویس

ردیف عنوان خدمت کد خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
 
1 آمار و اطلاعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای کردستان حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
 
2 درخواست تمدید پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447100 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
3 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
4 درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021447117 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
5 درخواست آزمایش پمپاژ 13021447123 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
6 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری (صنعتی، کشاورزی، آبزی پروری) 13021447122 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
7 درخواست معرفی متقاضی به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار 13021447121 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
8 درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021447119 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
9 درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات 13021447116 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
10 آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری 13021447115 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
11 درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره براری 13021447114 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
12 صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق 13021447113 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13 درخواست برقی کردن چاه 13021447112 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
14 تعهدنامه انسداد چاه 13021447111 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
15 درخواست تمدید مجوز 13021447110 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
16 درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات 13021447109 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
17 درخواست صدور پروانه المثنی 13021447108 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
18 درخواست تغییر روش حفاری 13021447107 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
19 درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه 13021447106 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
20 درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه 13021447105 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
« 1 2 3 » صفحه: