چهارشنبه, 18 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
سال 1399 جهش تولید
فرهنگ
پویش الف ـ ب ـ ایران
اطلاعیه ملاقات با مدیر عامل
سد سیازاخ
سد گاران
سد چراغ ویس

پیشنهادات ارائه شده:

 

  • 1- تخصیص بودجه یا اعتبار  مستقل به امور زنان و خانواده.
  • 2- تشکیل دبیرخانه ویژه امور زنان و خانواده و استفاده از ظرفیتهای موجود داخل شرکت (منابع مالی و انسانی) جهت پیشبرد اهداف سازمانی در بخش بانوان.
  • 3- مشارکت با سایر ادارات استان برای پیگیری و برگزاری برنامه های استان.
  • 4- معرفی بانوان مدیر به کانون های ارزیابی بر اساس صورتجلسه کمیته توانمند سازی.
  • 5- انتخاب بانوان فعال و خلاق در حوزه کاری و تجلیل از ایشان .
  • 6- فراهم نمودن بستر مناسب جهت حفظ جایگاه، حرمت و آرامش بانوان در محیط کاری.
  • 7- حمایت مدیران عامل از مشاوران  امور زنان و خانواده در راستای اهداف مرتبط با امور بانوان وزارت نیرو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید:179
آخرین به روزرسانی: 1398/09/02