چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته دفاع مقدس
اطلاع رفع تصرف قشلاق
محرم
طرحهای گردشگری در سدهای استان
طرحهای تحقیقاتی
شنا ممنوع
سال 1399 جهش تولید
پویش الف ـ ب ـ ایران
اطلاعیه ملاقات با مدیر عامل
سد سیازاخ

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی : 
 • هماهنگی و ارتباط با دفاتر ستاد معاونت امور آب، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واستانداری و دریافت اطلاعات، برنامه‌‌های کلی، قوانین و مقررات، مصوبات و دستورالعمل‌های موضوعه در زمینه فعالیت‌های حوزه برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت ؛
 • نظارت بر استقرار و توسعه نرم‌افزار‌های کاربردی واحدها و سیستم‌های اطلاعات مدیریت به منظور پشتیبانی تصمیم‌گیری مدیریت عالی و مدیریت میانی، تهیه‌ و تدوین گزارشات مدیریتی جهت ارائه‌ به مراجع ذیصلاح درون سازمانی و برون سازمانی؛
 • نظارت و هماهنگی در خرید خدمات و استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح در طرح‌های مطالعاتی و اجرائی در زمینه طرح‌های منابع انسانی، تشکیلات و روش‌ها، مطالعات اقتصادی طرح‌های درحال بهره‌برداری، سیستم‌های آمار و انفورماتیک، نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و پشتیبانی امور مربوطه، سیستم‌های مدیریت و بهبود و ایفای نقش کارفرمائی در امور یاد شده؛  
 • نظارت عالیه بر تدوین و بروز نگهداشتن شرح وظایف و اختیارات، ساختار و تشکیلات تفصیلی و انجام تعدیل و اصلاحات ساختاری بر اساس سیاست‌ها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های موضوعه و اختیارات اساسنامه‌ای؛
 • نظارت بر تدوین و اجرای طرح‌های منابع انسانی در زمینه نیازسنجی، جذب، استخدام، آموزش و بهسازی منابع انسانی؛
 • نظارت عالیه بر فعالیت‌های تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها به منظور حذف فعالیت‌های موازی و زاید، ساده‌سازی و بهبود بهره‌وری در انجام فعالیت‌ها؛
 • برنامه‌ریزی در استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت به منظور بهبود بهره‌وری در انجام فعالیت‌های طرح و جاری؛
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت در طراحی و استقرار سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، استقرار و توسعه شبکه اطلاع‌رسانی سازمان به منظور انجام اطلاع‌رسانی برون و درون سازمانی  و انجام پشتیبانی زمینه‌‌های فوق؛
 • نظارت بر تدوین برنامه‌‌های عملیاتی حوزه مربوطه در بخش‌‌های برنامه‌ریزی، تشکیلات و منابع انسانی و بهبود مدیریت و تدوین اهداف وسیاست‌های قابل دسترسی در بخش‌‌های فوق؛
 • نظارت بر تهیه و تدوین نظام برنامه‌ریزی آب در حوزه عمل شرکت؛
 • نظارت بر انجام مطالعات طرح‌های جامع منطقه‌ای در چارچوب طرح جامع ملی آب؛
 • نظارت بر تعیین میزان تقاضا و تخصیص آب در بخش‌های صنعت، شرب و کشاورزی با توجه به محدودیت‌ها و منابع موجود؛
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی در تهیه و تنظیم، تخصیص و ارزیابی بودجه شرکت و تهیه و تنظیم گزارشات بودجه‌ای؛
 • نظارت در تکمیل و به هنگام نمودن تعرفه‌ها و ارزش‌‌های اقتصادی و شاخص‌‌های ارزیابی در بخش آب؛
 • نظارت بر تعیین قیمت تمام شده آب در طرح‌های عمرانی و انجام تحلیل‌ها و برآورد‌های اقتصادی لازم با هماهنگی حوزه‌‌های مربوطه به منظور استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌‌های انجام شده و تهیه گزارشات لازم؛
 • نظارت بر برنامه عملیاتی واحد‌های سازمانی و ارزیابی برنامه‌ها در فعالیت‌های طرح و جاری و ارزیابی پیشرفت برنامه‌ها با هماهنگی حوزه‌‌های سازمانی؛
 • تهیه و تنظیم خط‌مشی‌ها و برنامه‌‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سالانه آب؛
 • نظارت بر انجام مطالعات و بررسی‌‌های منابع آب و خاک با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب و ایجاد و استقرار پایگاه داد‌های جامع منابع آب در محیط GIS؛
 • نظارت عالیه بر استقرار سیستم اطلاعات مدیریت MIS برای استفاده مشاورین، معاونین، مدیران کل و مدیران امور و دفاتر سازمان؛
 • نظارت عالیه بر انجام ممیزی‌ها (داخلی و خارجی)، ارزیابی‌ و خودارزیابی‌ها و دریافت گزارشات نتایج حاصله به منظور تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد مسائل و مشکلات؛
 • تحلیل و تصمیم‌گیری در زمینه نتایج حاصل از سنجش بهره‌وری در دوره‌های تعیین شده؛
 • نظارت بر اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارمندی و کارگری سازمان و انجام اصلاحات لازم و یا پیشنهاد جهت تصویب مراجع ذیربط؛
 • عضویت و فعالیت در کمیته‌های مرتبط با وظایف حوزه حسب ابلاغ های صادره ؛
 • طرح‌ریزی، هدایت، پیاده‌سازی و کنترل فعالیت‌های بهبود به منظور تسهیل در انجام فرآیندهای حوزه برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت و ایجاد تحول اداری؛
 • تهیه و تدوین گزارش تحلیلی از مجموعه عملکرد سالانه حوزه برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت و سایر کارکردهای مرتبط با وظایف و ماموریت‌های اصلی برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت؛
 • تهیه‌ و تدوین برنامه‌های عملیاتی، میان‌مدت و بلندمدت برای فعالیت‌های حوزه برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت بر اساس جهت‌گیری‌ها و خط‌مشی‌های کلان سازمان؛
 • الگوبرداری از بهترین‌ها جهت بهبود فرآیندهای کاری؛
 • اجرای روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و سایر مستندات ابلاغ شده مصوب سازمانی؛
 • انجام سایر وظایف محوله در حوزه تحت مدیریت.بازدید:3069
آخرین به روزرسانی: 1397/11/25