یکشنبه, 6 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته دفاع مقدس
اطلاع رفع تصرف قشلاق
محرم
طرحهای گردشگری در سدهای استان
طرحهای تحقیقاتی
شنا ممنوع
سال 1399 جهش تولید
پویش الف ـ ب ـ ایران
اطلاعیه ملاقات با مدیر عامل
سد سیازاخ

شرح مختصری از طرح ها و پروژه های اصلی شرکت آب منطقه ای کردستان

ردیف

نام پروژه

محل

وضعیت

هدف

1

سد و شبکه گاران

شهرستان مریوان

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت و توسعه و بهبود اراضی کشاورزی

2

طرح آبرسانی

شهرستان مریوان

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

3

سد و شبکه زیویه

شهرستان کامیاران

اجرایی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

4

سد و شبکه امیرآباد

شهرستان کامیاران

اجرایی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

5

سد و شبکه رمشت

شهرستان کامیاران

اجرایی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

6

سد و شبکه ماویان

شهرستان کامیاران

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

7

سد و شبکه زرین جوب

شهرستان کامیاران

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

8

طرح آبرسانی

شهرستان کامیاران

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

9

سد و شبکه سیازاخ

شهرستان دیواندره

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان های دیواندره و بیجار همچنین توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

10

سد و شبکه سیر

شهرستان دیواندره

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

11

سد و شبکه سارال

شهرستان دیواندره

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

12

سد و شبکه شیخ بشارت

شهرستان بیجار

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت و توسعه و بهبود اراضی کشاورزی

13

سد و شبکه باباخان

شهرستان بیجار

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

14

طرح آبرسانی

شهرستان بیجار

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

15

سد و شبکه سویرو

شهرستان بانه

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

16

سد و شبکه کانی سیف

شهرستان بانه

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

17

سد و شبکه عباس آباد

شهرستان بانه

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

18

سد بانه

شهرستان بانه

بهره برداری

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

19

طرح آبرسانی

شهرستان بانه

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

20

سد و شبکه چراغ ویس

شهرستان سقز

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت و توسعه و بهبود اراضی کشاورزی

21

سد و شبکه سنته

شهرستان سقز

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

22

سد و شبکه مرخز

شهرستان سقز

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

23

طرح آبرسانی

شهرستان سقز

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

24

سد و شبکه سورال

شهرستان دهگلان

اجرایی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

25

طرح آبرسانی

شهرستان دهگلان

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

26

سد و شبکه سنگ سیاه

شهرستان قروه

بهره برداری

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

27

طرح آبرسانی

شهرستان قروه

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

28

سد و شبکه قشلاق

شهرستان سنندج

بهره برداری

تأمین آب شرب و صنعت و توسعه و بهبود اراضی کشاورزی

29

طرح آبرسانی

حسن آباد یاسوکند

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت

 

 بازدید:5084
آخرین به روزرسانی: 1395/05/12