یکشنبه, 30 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
اطلاع رفع تصرف قشلاق
محرم
طرحهای گردشگری در سدهای استان
طرحهای تحقیقاتی
شنا ممنوع
سال 1399 جهش تولید
پویش الف ـ ب ـ ایران
اطلاعیه ملاقات با مدیر عامل
سد سیازاخ
سد گاران

پیشنهادات ارائه شده:

 

  • 1- تخصیص بودجه یا اعتبار  مستقل به امور زنان و خانواده.
  • 2- تشکیل دبیرخانه ویژه امور زنان و خانواده و استفاده از ظرفیتهای موجود داخل شرکت (منابع مالی و انسانی) جهت پیشبرد اهداف سازمانی در بخش بانوان.
  • 3- مشارکت با سایر ادارات استان برای پیگیری و برگزاری برنامه های استان.
  • 4- معرفی بانوان مدیر به کانون های ارزیابی بر اساس صورتجلسه کمیته توانمند سازی.
  • 5- انتخاب بانوان فعال و خلاق در حوزه کاری و تجلیل از ایشان .
  • 6- فراهم نمودن بستر مناسب جهت حفظ جایگاه، حرمت و آرامش بانوان در محیط کاری.
  • 7- حمایت مدیران عامل از مشاوران  امور زنان و خانواده در راستای اهداف مرتبط با امور بانوان وزارت نیرو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید:228
آخرین به روزرسانی: 1398/09/02