|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

پیشنهادهای پژوهشی دریافت شده

دریافت فایل عناوین پیشنهادهای پژوهشی دریافت شده

 

سال ارائه

ردیف

عنوان پیشنهاد پژوهشی

کد

پژوهشگر پیشنهاد دهنده

 
 

1386

1

بررسی وسعت و شدت خشکسالیهای استان کردستان و اثرات آن به دبی سالانه حوضه های آبریز

KRW-86002

آقای حسن قادرمرزی

 

2

بررسی وضعیت اندازه گیری مستمر غلظت نیترات در آزمایشگاه های مطالعات منابع آب کشور

KRE-86003

آقای جبار کریمی کردستانی

 

3

دریاچه زریبار: پالئولیمنولوژی و اقلیم دیرینه و حفاظت هیدرو-اکولوژی برای طرح های توسعه ای در محدوده دریاچه

KRE-86004

آقای کمال طاهری

 

4

 مدلسازی آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی در دشت قروه با استفاده از ‌GIS

KRW-86005

آقایان خالد بابایی- اسکندری- حسینی

 

5

ارزیابی آلودگی شیمیایی و میکروبی آبهای زیرزمینی مناطق پایین دست محل دفن زباله شهر قروه در سال 1387-1386

KRE-86006

آقایان افشین ملکی- رضا رضایی

 

6

مدل کردن جریان رودخانه‌های ایران و اجرای سناریوی تأثیر تغییر اقلیم

KRR-86007

خانم مهران خدامرادپور

 

7

مطالعه شناخت جامع استعداد اراضی و منابع آب استان کردستان با استفاده از GIS

KRW86008

آقایان فاروق منصوری- توفیق گل محمدی

 

8

ارزیابی راندمان الکترو پمپهای شناور در چاههای کشاورزی دشت قروه

KRI86009

آقای  دکتر عیسی معروف‌پورخانم مهندس بهزادی نسب - آقای حمزه سلطانی

 

9

ارزیابی فنی سیستم‌های آبیاری بارانی اجرا شده در دشت دهگلان

KRI86010

آقایان عیسی معروف‌پور-مشرفی-فاریابی

 

10

روش‌های عملیاتی نمودن بهره‌برداری از منابع آبی تولید شده

KRW86011

هسته پژوهشی شرکت فنی- مهندسی رایان تحلیل سپاهان به سرپرستی دکتر سیف‌الله امین

 

11

بررسی باروری ابرها در شرق استان کردستان

KRW86012

هسته پژوهشی شرکت فنی- مهندسی رایان تحلیل سپاهان به سرپرستی دکتر سیف‌الله امین

 

12

تهیه مدل پایش کیفی رودخانه‌های استان کردستان

KRE86013

هسته پژوهشی شرکت فنی- مهندسی رایان تحلیل سپاهان به سرپرستی دکتر سیف‌الله امین

 

13

کاربرد فرآیند انعقاد پیشرفته جهت حذف مواد آلی طبیعی در تصفیه خانه آب شهر سنندج

KRE87001

آقایان رضا رضایی - مهدی صفری

 

14

پی‌جویی و بررسی ذخایر شن و ماسه کوهی در شهرستان قروه

KRR87002

خانم پرستو رسولی

 

1387

15

بررسی هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمیایی چشمه‌های پلنگان

KRW87003

خانم زینب آقایی

 

16

مطالعه اثرات زمین شناسی زیست محیطی عناصر سمی (Pb,Sb,Hg,As ) بر روی کیفیت آبهای زیر زمینی در منطقه قروه - بیجار

KRE87004

آقای رامین ساریخانی

 

17

بررسی عملکرد الکتروموتورهای موجود در ایستگاهها از لحاظ راندمان و جایگزینی مناسب در سطح استان کردستان

KRI87005

آقای رضا فتاحی

 

18

بررسی تأثیر عوامل تغذیه و تخلیه بر واکنش سیستم منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان

KRW87006

آقای پرویز فتحی

 

19

بررسی چالشها و موانع استفاده از دستورالعملهای بهره‌برداری٬ تعمیرات٬ نگهداری و ایمنی سدها و ارائه راهکارهای بهینه

KRD87007

شرکت تحقیقاتی صنایع رایورز کردستان

 

20

بررسی نحوه بهره‌برداری از سد و تأسیسات وابسته و شبکه‌های آبیاری و زهکشی

KRD87008

شرکت تحقیقاتی صنایع رایورز کردستان

 

21

بررسی و تحلیل علل تأخیر و تعیین زیانها و پیامدهای ناشی از آن در اجرای پروژه‌های عمرانی و ارایه راهکارهای مناسب در استان کردستان

KRD87009

شرکت تحقیقاتی صنایع رایورز کردستان

 

22

بررسی روش‌های مدیریتی تحویل حجمی آب به کشاورزان در شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان کردستان

KRI87010

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

23

جستجوی راهکارهای مناسب به منظور افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها در شرکت بهره‌برداری استان

KRI87011

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

24

مطالعه و ارزیابی تلفات آب در شبکه‌های آبیاری و انتخاب روش‌های مناسب جهت بهبود آن

KRI87012

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

25

بررسی فرهنگی دلایل تخریب کانال‌ها - دریچه‌های کنترل تنظیم سطح آب شبکه‌های آبیاری و ارائه راهکارهای مناسب

KRI87013

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

26

بررسی روشهای ترغیب کشاورزان برای ایجاد تشکل‌های مردمی به منظور مصرف بهینه آب و ارائه راهکارهای مناسب در سطح استان

KRH87014

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

27

ارائه راهکارهایی برای حل مشکل معارضین طرح‌های توسعه منابع آب در استان

KRH87015

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

28

بررسی مدیریت زیست محیطی برای سدهای ساخته شده استان

KRE87016

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

29

مدیریت تلفیقی آب‌های سطحی و زیرزمینی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان کردستان

KRI87017

 پروپوزال مشروح دانشگاه تهران

 

30

پتانسیل ‌یابی مناطق مستعد اجرای سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار با استفاده از GIS در استان کردستان

KRI87018

دانشگاه کردستان- معروف‌پور-منصوری

 

31

شناسایی منابع آورد رسوب به کمک تصاویر ماهواره ای در محیط سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

KRR87019

محمد عباسی

 

32

بررسی پتانسیل آبی سازندهای سخت استان کردستان (بانه - مریوان)

KRW87020

دانشگاه صنعت آب و برق

 

33

مطالعات آلودگی آب زیرزمینی دشت قروه ناشی از دفن زباله‌های شهری

KRW87021

دانشگاه صنعت آب و برق

 

34

بررسی اثرات یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی بر راندمان و درآمد زارعین در سطح استان

KRI87022

محمد عباسی

 

1388

35

ارزیابی توان زیست محیطی محدوده سدهای استان با تأکید بر امکان ‌پذیری توسعه گردشگری

KRE88001

بهروز نصرت پور - دانشگاه آزاد

 

36

آسیب شناسی فرهنگ سازمانی شرکت آب منطقه‌ای کردستان

KRH88002

دکتر مهدی سبحانی نژاد

 

37

بررسی تأثیر طرح تغذیه مصنوعی رودخانه ویهج بر روی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قروه

KRW88003

صالح رستمی

 

38

بررسی آلودگی میکروبی ناشی از دفن زباله‌های شهری و حذف آن‌ها با نانوفناوری

KRE88004

مهدی اسکندری

 

39

تشخیص خطا در داده‌های آب و هواشناسی( پروپوزال مشروح ارسال شده بود)

KRW88005

دکتر هدایت فهمی

 

40

بررسی تغییرات پارامترهای شیمیایی خاک قبل و بعد از اجرای شبکه آبیاری و زهکشی قشلاق

KRI88006

تحسین کریمی نژاد

 

41

شبیه‌سازی سری‌های زمانی داده‌های سالانه و ماهانه جریان رودخانه از طریق مدل‌های استوکاستیک(مطالعه موردی حوزه رودخانه سیروان)

KRW88007

مطلب بایزیدی

 

42

تحلیل  پایداری  و بررسی سا یر پارا مترهای سد  بر اساس قرائت ابزار دقیق برای آینده سد

KRD88008

دکتر  کاظم برخورداری و سجاد رضوانی فر

 

43

عوامل مؤثر بر تغییر کیفیت منابع آب

KRW88009

شرکت آتی نگر مهر

 

44

بررسی راهکارهای اجرایی تثبیت سواحل رودخانه‌ها

KRR88010

شرکت آتی نگر مهر

 

45

بررسی مکانیسم‌های فرسایش و برآورد میزان رسوب در حوضه‌ی دشت بیجار با استفاده از مدلهای PASIC و MPASIC

KRR88011

دکتر خلیل رضایی - رضا فرج زاده

 

46

بررسی مکانیسم‌های فرسایش و برآورد میزان رسوب در حوضه‌ی آبریز خورخوره‌ی سقز با استفاده از مدلهای PASIC و MPASIC

KRR88012

دکتر خلیل رضایی - رضا فرج زاده

 

47

بررسی و پهنه بندی فرسایش‌پذیری حوضه‌ی آبریز رودخانه قزل اوزن در محیط GIS با استفاده از تئوری فازی

KRR88013

آقای مهندس امین قادری

 

48

بررسی پراکنش منابع آبی حوضه شهری سنندج و اولویت‌ استفاده از آن‌ها

KRW88014

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

49

پتانسیل ‌یابی اراضی قابل آبیاری به شیوه تحت فشار با استفاده از GIS

KRI88015

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

50

عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب محدوده‌های مطالعاتی کامیاران- بیلوارو امیرآباد - تپه اسماعیل

KRW88016

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

51

ارزیابی راندمان انتقال و توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی سد قشلاق

KRI88017

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

52

بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر تغییر کیفیت منابع آب حوزه آبخیز سد قشلاق

KRW88018

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

53

بررسی اثرات یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی بر راندمان و درآمد زارعین در سطح استان

KRI88019

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

54

بررسی راههای ارتقای مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و مدیریت

KRH88020

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

55

انواع مختلف سیل در استان کردستان

KRR88021

محمد طالب حیدری

 

56

بررسی امکانات واقعی باروری ابرها در استان کردستان

KRW88022

محمد طالب حیدری

 

57

الگوهای بارندگی‌های شدید با سیل‌های مخرب در ماههای گرم سال

KRW88023

محمد طالب حیدری

 

58

تناوب دوره‌ای خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان کردستان

KRW88024

محمد طالب حیدری

 

59

برآورد فرسایش رسوبزایی و تعیین منشا رسوبات و سهم واحدهای مختلف زمین شناسی در تولید رسوبات حوضه آبریز سد قشلاق سنندج به روش MPASIC با استفاده از GIS

KRW88025

مهندس هوشنگ وفایی

 

60

بسط مدل معکوس عددی و تحلیلی هوشمند جهت برآورد ویژگی‌های هیدرودینامیک اشباع خاک

KRI88026

دکتر پرویز فتحی

 

61

ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی مریوان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و راهکارهای بهبود آن

KRI88027

دکتر علی اصغر منتظر

 

62

ارزیابی توان زیست محیطی محدوده سدهای استان با تأکید بر امکان ‌پذیری توسعه گردشگری

KRE88028

دکتر نغمه مبرقعی دینان- دانشگاه شهید بهشتی

 

63

تهیه گزارش بررسی وضعیت قنوات موجود در سطح شهر سنندج علی‌الخصوص قنات سه راه شالمان

KRW88029

مهندس حاتم صلواتی

 

1389

64

بررسی راههای افزایش مشارکت کارکنان شرکت سهامی آب منطقه‌ای کردستان

KRH89001

یحیی معروفی

 

65

بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر روی مورفولوژی و هیدرولیک رودخانه جیغاتو در حوضه آبریز زرینه رود

KRR89002

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

66

بررسی تأثیر خشکسالی‌های اخیر بر پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در کوتاه مدت و دراز مدت(دهگلان)

KRW89003

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

67

بررسی تأثیر خشکسالی‌های اخیر بر پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در کوتاه مدت و دراز مدت(مطالعه موردی حوزه آبریز قزل اوزن)

KRW89004

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

68

بهینه نمودن روابط هیدرولوژیکی متناسب با شرایط اقلیمی استان

KRW89005

جهاد دانشگاهی استان کردستان

 

69

تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مدل GV به همراه سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS

KRW89006

دکتر محمد سلمان صباحی- محیط زیست -دانشگاه تهران

 

70

بهینه نمودن روابط هیدرولوژیکی متناسب با شرایط اقلیمی استان

KRW89007

آقای دکتر حسن سید سراجی- دانشگاه صنعت آ؛ب و برق

 

71

مهندسی ارزش پروژه‌های در دست اجرا در شبکه‌های آبیاری و زهکشی و مسایل و مشکلات سدها

KRI89008

شرکت مهندسین مشاور رسا

 

72

بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر روی مورفولوژی و هیدرولیک رودخانه های استان

KRR89009

آقای دکتر ابراهیم جباری -دانشگاه علم و صنعت

 

73

بررسی مشکل رسوبگذاری و کاهش حجم مخزن سدها بر اثر فرسایش آبی حوزه‌های آبگیر استان کردستان

KRR89010

آقای دکتر ابراهیم جباری -دانشگاه علم و صنعت

 

74

مهندسی ارزش پروژه‌های در دست اجرا -مسایل و مشکلات سدها

KRD89011

آقای مهندس سید جواد صالح زاده -جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

 

75

بررسی توانایی خودپالایی رودخانه‌های سطح استان کردستان

KRR89012

جهاد دانشگاهی ارومیه - آقای علیرضا امیر صادقی

 

76

پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی و زیرسطحی در محدوده دیواندره- بیجار با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و GIS

KRW89013

آقای مهندس بابایی

 

77

بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت ایجاد بازار بزرگ تولید بسته‌بندی و صادرات آب در استان

KRH89014

شرکت فنی و مهندسی مدیریت دانش غرب

 

78

بررسی و ارزیابی واکنش‌زایی قلیایی منابع سنگدانه‌ای کوهی و رودخانه‌ای در شهر سنندج

KRD89015

جبار ارجمند فر - حمیرا عثمان پور

 

79

پیش‌بینی سیلاب در حوضه آبخیز رودخانه قشلاق کردستان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

KRW89016

آقای دکتر محمد حسین قلی زاده

 

80

بررسی کیفی و آلودگی آب دریاچه‌ی تالابی زریوار - مریوان (مطالعات هدروژئوشیمی و ایزوتوپهای پایدار محیطی)

KRW89017

آقای دکتر حسین محمد زاده- دانشگاه فردوسی مشهد

 

81

بررسی سرعت بهینه بارگذاری خاکریزی در سدهای خاکی در دست احداث استان

KRD89018

آقای عبداله بابایی

 

82

مدلسازی و بررسی نحوه انتقال آلودگی ناشی از نشت شیرابه‌ای محل دفت زباله‌های شهری شهر ؟؟؟

KRE89019

آقای دکتر نخعی

 

83

مدلسازی پیوسته بارش - رواناب با استفاده از مدل احتساب‌کننده رطوبت خاک HMS-SMA در حوزه‌های آبخیز منتخب استان کردستان

KRW89020

آقای دکتر هیراد عبقری-مهندس مهدی رضاییان رزاده -مهندس مسیح ذوالقدر

 

84

ارزیابی و تعیین پارامترهای مؤثر بر توزیع مکانی آرسنیک خاک ( مطالعه موردی:منطقه بیجار استان کردستان)

KRE89021

آقای دکتر کمال نبی الهی - دکتر پرویز فتحی

 

85

بررسی نتأثیر پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی حسین‌آباد ظله جوب قروه بر افزایش سطح آب‌های زیرزمینی پایین دست و پیشنهاد راهکارهای جهت افزایش کارکرد آن

KRW89022

آقای مهندس محمد شکری

 

86

امکانسنجی استحصال آب به کمک بارورسازی ابرها جهت مقابله با خشکسالی ناشی از پدیده تغییر اقلیم در استان کردستان

KRW89025

آقای دکتر علیرضا مساح بوانی - مرکزملی و تحقیقات مطالعات باروری ابرهای یزد

 

87

مدیریت بهره‌برداری از منابع آب در خشکسالیهای و ترسالیه از طریق مدل MODFLOW در استان کردستان

KRW89023

آقای مهندس پرویز یوسفوند

 

88

مطالعه قدرت رودخانه های دائمی استان کردستان

KRR890024

آقای دکتر کامران چپی

 

1390

89

شواهد ژئومورفولوژی تغییرات سطح دریاچه‌ی زریبار در طی دوره‌ی هولوسن

KRR90001

آقای مهندس امید رحیمی

 

90

هیدرواستراتیگرافی

KRW90002

آقای مهندس یار محمدی

 

91

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روند بارش‌های فصلی در استان کردستان

KRW90003

خانم مهندس گلاله غفاری- آقای دکتر کامران چپی

 

92

تهیه طرح جامع محاسبه سطح پوشش برف منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای(مطالعه موردی حوزه آبخیز چهل چشمه)

 

گلاله غفاری

 

93

 ارزیابی اثرات اقلیم بر بیلان آبی استان (مطالعه موردی حوزه آبخیز سیروان)

 

گلاله غفاری

 

94

 ارزیابی و ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی حفاظت از چشمه بل کردستان

 

 

 

95

 بررسی اثرات شیمیایی ناشی از آب‌های زیرزمینی روی بافت خاکهای زراعی

 

 

 

96

بررسی عمق مجاز کف‌شکنی در دشت‌های استان کردستان به منظور حفظ ذخایر استراتژیک شرب

 

اسماعیل صادقی

 

97

 مطالعات جامع آب‌های زیرزمینی دشت‌های استان و استفاده بهینه از منابع آب و نهایتاٌ تعادل بخشی منابع و مصارف دشت‌ها با افزایش راندمان آبیاری و توسعه کشتهای گلخانه‌ای در دشت‌های استان

 

 

 

98

 تهیه نقشه جامع کیفیت آب استان

 

اسماعیل صادقی

 

99

 ارزیابی و بررسی عملکرد طرح‌های تغذیه مصنوعی اجراشده

 

اسماعیل صادقی - محمد شکری

 

100

 نحوه استفاده از فناوری‌های نوین (GIS , RS) در مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آب

 

جاهده تکیه خواه

 

101

 مدیریت تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها در مدیریت منابع آب استان

 

جاهده تکیه خواه

 

102

 رفتار سنجی سدهای خاکی با استفاده از داده‌های ابزار دقیق و مقایسه با مبانی طراحی

 

آقای مهندس همایون فقیه

 

103

 مسایل و مشکلات در بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های آبیاری تحت فشار ( قطره‌ای و بارانی)

 

 

 

104

 اندازه‌گیری غلظت آرسنیک در آب‌های آشامیدنی استان٬ روش‌های کاهش آن و تهیه دستگاه تصفیه خانگی آرسنیک

 

آقای دکتر تورج غفاری - شرکت آرتا نانو فناور پیشرو -مرکز رشد پارک علم و فناوری استان فارس

 

105

 ارزیابی آب‌های زیرزمینی استان از نظر وجود نیترات و ارائه روش‌های کنترل آن

 

اسماعیل صادقی

 

106

طرح جامع بهسازی رودخانه‌های استان

 

صباح محمدی

 

107

تحقیق در زمینه پوششهای نوین حفاظت بتن و فناوری نانو در تأسیسات آبی استان

 

شرکت پوشش کاران شریف - دانشگاه صنعتی شریف)  - خانم دکتر نسترن براتی

 

108

ارزیابی روند تغذیه‌گرایی در دریاچه سد خاکی وحدت شهرستان سنندج با بهره‌گیری از مدل CE-QUAL-W2

 

اسمعیل قهرمانی - دانشگاه علو پزشکی کردستان

 

109

عنوان شبیه‌سازی و آنالیز منحنی‌های پسماند رسوب در رخدادهای سیلابی با استفاده از روش زمین آمار در حوضه آبریز

 

 

 

110

تهیه طرح جامع محاسبه سطح پوشش برف منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

 

یاسر بالغی دماوندی - دانشگاه صنعتی  بابل

 

111

بررسی آلودگی فلزات سنگین رودخانه‌های استان تکیه بر منشأیابی آن‌ها و تعیین ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها

 

اقای دکتر بهروز رفیعی

 

112

ارزیابی اثرات ناشی از تغییر کاربری اراضی بر نفوذپذیری و میزان رواناب تولیدی در حوزه آبخیز سد قشلاق (وحدت سنندج)

 

آقای دکتر عطا امینی  و آقای مهندس فاروق امینی

 

113

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بیلان مصرف و مصارف آب استان کردستان

 

آقای دکتر ابراهیم فتاحی - پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم

 

114

شناسایی تغییر اقلیم و ارزیابی اثرات آن بر بیلان آب در استان کردستان

 

آقای دکتر محمد دارند

 

115

بررسی راهکارهای استفاده از نانو فناوری در کاهش آلودگی نیتراتی منابع آ ب

 

آقای مهندس سید محمد هادی موسوی- شرکت خدمات صنعتی توازن دانش

 

116

بسط مدل های دینامیک، استانیک و هیبرید جهت شبیه سازی عمق سطح ایستابی و کیفیت آب زیرزمینی دشت دهگلان با استفاده از سیستم های خبره عصبی و عصبی - فازی

 

آقای دکتر پرویز فتحی

 

91 و 92

117

امکان­سنجی و اولویت­بندی ایجاد سامانه­های هشدار سیل در حوضه­های شهری (سنندج و سقز)

 

علی اکبر شمسی­پور

 

118

برآورد رواناب ذوب برف با استفاده از سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل SRM در حوضه سفیدرود استان کردستان

 

سید حسین میرموسوی

 

119

تحلیل روند تغییرات برخی از عناصر آب­وهوایی و تاثیر آنها بر میزان تبخیر استان کردستان

 

گلاله نیکنام

 

120

واسنجی رابطه هیدرولوژیکی مرتبط با شرایط اقلیمی برآورد جریان ماهانه ورودی به مخزن سد قشلاق با استفاده از برنامه­ریزی ژنتیک و مقایسه آن با روشهای دیگر هوش مصنوعی از جمله SVM، ANFIS و ANN

 

حسام شریعتی(کاتورانی)

 

121

برآورد سطح پوشش برف و محاسبه رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره­ای و تکنیکهای سنجش از دور در حوزه آبخیز قشلاق

 

محمدحسین قلیزاده

 

122

بررسی امکان استفاده از روشهای مطالعاتی و اجرایی استحصال آب چشمه بل در بالاتر از مظهر چشمه با استفاده از RS و GIS

 

اسماعیل صادقی

 

123

محاسبه سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر ماهواره­ای منطقه (حوزه سیمینه و زرینه­رود)

 

شلیر کاتورانی

 

124

پوشش­های نوین حفاظت بتن و فناوری نانو در تاسیسات آبی

 

بهرام عبدالهی­نژند

 

125

پژوهشی در تعادل ژئومورفیک رودخانه تلوار و اولویت­های مدیریتی متناسب با آن

 

هادی نیری

 

126

بررسی وضعیت ساختمانی ساختگاه سد نظیر گسل­ها و شکستگی­ها

 

ابوالقاسم کامکار روحانی و علیرضا عرب­امیری

 

127

نظارت بر کیفیت زیرسازی و عملکرد فرایند تزریق در ساختگاه سدهای بتنی با استفاده از روشهای غیرمستقیم ژئوفیزیکی

 

ابوالقاسم کامکار روحانی و علیرضا عرب­امیری

 

128

مطالعات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان (پایان­نامه ارشد)

 

ساجد فتحی

 

129

تجارت آب مجازی در دشت دهگلان(پایان­نامه ارشد)

 

زانیار امانتی

 

130

مکان­یابی محل­های مناسب تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی از طریق GIS و RS در دشت قروه

 

شلیر کاتورانی

 

131

بررسی میزان آلودگی آب رودخانه قشلاق در پایاب سد و تاثیر آن بر روی محصولات کشاورزی حاشیه رودخانه

 

افشین ملکی

 

132

تعیین پارامترهای ژئومکانیک در گمانه­های اکتشافی با استفاده از لاگهای چاه­نگاری در محل احداث سد یا تونل یا هر سازه مهندسی مورد نظر شرکت

 

مهیار یونسی

 

133

بررسی رابطه بین راهبردهای اعمال نفوذ مدیران و انگیزش کارکنان در شرکت آب منطقه­ای کردستان

 

قاصدک یزدان­پرست

 

134

برآورد توزیع مکانی و زمانی تبخیروتعرق با استفاده از سنجش از دور

 

کویستان جلالی

 

135

تهیه نقشه جامع دینامیکی منابع و مصارف آب استان

 

دکتر امینی

 

136

چارچوب نهادی و سازمانی برای مدیریت پایدار منابع آب و خاک در استان کردستان: سیستم حکمرانی صحیح

 

مختار هاشمی

 

137

توسعه مفهوم و دیدگاه آب مجازی در مدیریت آب کشور

 

مونا گلابی

 

138

طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش

 

محمد امیر نیکجو

 

139

بررسی امکان استحصال آب چشمه بل در بالاتر از مظهر چشمه

 

جواد اشجاری

 

140

بهبود تخمین سطح پوشش برف براساس داده های ماهواره ای و با استفاده از الگوریتمهای پردازش تصویر

 

آرمان منصوری سرنجیانه

 

141

شناسایی و عملکرد گیاهان تالابی (نی و لویی) در استان کردستان به منظور تصفیه پساب فاضلاب

 

محسن صالح زاده

 

142

امکانسنجی فنی و اقتصادی نیروگاه برقابی در سدهای بهره برداری شده در سطح استان کردستان

 

ترنم پرهیزگار

 

143

بررسی ابعاد ساختار سازمانی شرکت آب منطقه ای کردستان از نظر رسمیت، پیچیدگی و تمرکز جهت دستیابی به ساختار بهینه

 

فخرالدین معروفی

 

144

تحلیل عددی تاثیر زبری سطح درزه بر جریان آب ورودی از توده سنگ درزه دار

 

هیرش محمودپور

 

145

اثرات کمی و کیفی طرح تغذیه مصنوعی ظله جوب بر منابع آب دشت چهار دولی

 

کوروش ظله جویی

 

146

بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از پساب شهر سنندج بر خاک کشاورزی

 

محمد تحسین کریمی نژاد

 

147

تهیه نقشه پتانسیل چشمه های آب زیرزمینی با استفاده از روشهای آماری در زیرحوزه آبخیز رودخانه خورخوره (محدوده مطالعاتی سقز)

 

مهدی عرفانیان

 

148

بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات و بافت ماهی در سد قشلاق سنندج

 

قاسم مرادی

 

149

بررسی آسیب پذیری آبخوانهای کارستی در مناطق کربناته استان کردستان با روش FOP و استفاده از تکنیک GIS

 

احمد افراسیابیان

 

150

تاثیر ویژگیهای ژئومورفولوزیکی بستر رود بر روی کیفیت آب ( مطالعه موردی حوزه رودخانه تروال در استان کردستان)

 

سحر زندی

 

151

تجذیه و تحلیل عوامل موثر در تغییرات دوره ای مورفولوژی رودخانه تلوار (قروه)

 

انور مرادی

 

152

مطالعه و بررسی پتانسیل منابع آب کارست مرزی در غرب ایران (استان کردستان)

 

مهدی راه انجام

 

153

تدوین شناسنامه چشمه های مهم استان و ارائه راهکارهای بهره برداری اقتصادی از آنها در استان کردستان

 

محمد جواد عزیزخانی

 

154

ارزیابی خشکسالی در دریاچه زریوار واقع در استان کردستان و ارائه راهکارهای مدیریتی برای مقابله با اثرات آن بر منابع آب

 

جاهده تکیه خواه

 

155

مکانیابی برای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره در محیط GIS (دهگلان)

 

محمد رحیمی

 

156

آشکارسازی مسیرهای فرار آب و بررسی وضعیت ساختمانی ساختگاه سد نظیر گسلها و شکستگیها با استفاده از تصویرنگاری دوبعدی الکتریکی

 

محمد امین پناه

 

1393

157

تعیین میزان واقعی شبکه های لوله های جدار در چاه های عمیق و میزان ضخامت واقعی مورد نیاز(گراول پکینگ) در مناطق دهگلان

KRW9301

عبید جوانمردی

 

158

بررسی سطح آگاهی مردم شهر سنندج نسبت به بحران کمبود آب و اثرات این شناخت روی کاهش مصرف سرانه ی آب

KRH9302

سیروان نیک منش

 

159

مکانیابی بهینه و تعیین پراکنش ایستگاههای آب و هواشناسی استان کردستان بر اساس استانداردهای موجود

KRW9303

آرش زند کریمی

 

160

استخراج مشخصات فیزیکی برف (سطح برف و عمق آب معادل با برف) با استفاده از مدل سازی و فن آوری سنجش در محدوده مطالعاتی استان کردستان

KRW9304

مجید وظیفه دوست

 

161

ارزیابی و بررسی تخصیص منایع آب در حوضه آبریز زاب با استفاده از سناریوسازی

KRW9305

مجتبی شوریان

 

162

بررسی آسیب پذیری آبخوان های کارستی در مناطق کربناته استان کردستان با روش Fop و استفاده از تکنیک GIS

KRW9306

احمد افراسیابیان

 

163

مطالعه و بررسی پتانسیل منابع آب کارست مرزی در غرب ایران( استان کردستان)

KRW9307

مهدی راه انجام

 

164

تدوین شناسنامه چشمه های مهم استان و ارائه راهکارهای بهره برداری اقتصادی از آنها در استان کردستان

KRW9308

محمد جواد عزیزخانی

 

165

بررسی آنومالی های هیدروشیمیایی به ویژه آرسنیک در منابع آب زیرزمینی منطقه چهار دولی - دلبران

KRW9309

اصغر اصغری مقدم

 

166

بررسی اثرات سدهای احداث شده و گذرگاه های ماهی موجود در مسیر رودخانه بر آبزیان (مطالعه موردی: رودخانه های گاوه رود و قشلاق)

KRD9310

باقر مجازی امیری

 

167

واسنجی رابطه هیدرولوژیکی مرتبط با شرایط اقلیمی برآورد جریان ورودی به مخزن سد قشلاق با استفاده از برنامه ریزی بیتن ژن و مقایسه آن با روش های دیگر هوش مصنوعی از جمله SVMT, ANFIS و ANN

KRW9311

محمد هیمن جنتی

 

168

بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از پساب بر منابع آب و خاک (مطالعه موردی: رودخانه قشلاق در پایین دست تصفیه خانه شهر سنندج)

KRE9312

محمد جعفری

 

169

شبیه سازی ریاضی جریان آب زیرزمینی دشت چهاردولی با استفاده از روش تفاضلات محدود

KRW9313

نیان سهراب نژاد

 
 

 تاریخ ثبت : 1393/09/11
  آخرین به روزرسانی : 1400/05/09
 
 8035
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 14
 • بیشترین بازدید همزمان : 456
 • بازدید امروز : 224
 • بازدید دیروز : 2,633
 • کل بازدید : 2,576,705
 • آخرین به روزرسانی : 1402/01/08 09:24:55
 • شناسه IP شما : 44.200.168.16

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : سنندج، خیابان پاسداران ، جنب هتل جهانگردی
 • کدپستی : 6616943341
 • تلفن : 08733622949-52
 • فاکس : 08733622947
 • پست الکترونیکی : dabir[at]kdrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :