سه‌شنبه, 23 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

انسداد یک حلقه چاه عمیق شناسایی شده در دیواندره

از ابتدای سال جاری تا کنون 33 حلقه چاه غیرمحاز در شهرستان دیواندره مسدود شده است

انسداد ٢٣ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان دیواندره

در راستای طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی تاکنون در سال جاری ٢٣ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان دیواندره پر و مسلوب المنفعه گردید

درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج و بخش خصوصی...

جلسه مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با نمایندگان وزارت نیرو برگزار گردید.

برگزاری جشنواره نیرو و رسانه

وزارت نیرو جشنواره نیرو و رسانه برگزار می نماید