پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تأمین سیم هادی خط 63 کیلوولت مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 9

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:9

تأمین کابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:13

عملیات اجرایی مربوط به حفاری ده حلقه چاه مشاهده¬ای در دشت قروه و دهگلان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:8

تهیه لوله¬های فولادی 1000 میلیمتربا ضخامت 1/11 میلیمت با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه و پوشش داخلی اپوکسی مورد نیاز کارهای با مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/29 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:18

تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/01 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:19

عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های قشلاق، شویشه و رودخانه زریوار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/27 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:20

تهیه و نصب سه دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/07/08 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:36

تأمین سیم هادی خط 63 کیلوولت مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/07/15 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:34

تأمین کابل¬های فشار متوسط و فشار ضعیف مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/07/15 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:43

تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/01 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:30

خرید ادوات و تجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/22 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:44

تهیه لوله¬های فولادی 1000 میلیمتر(قطر خارجی1016 میلیمتر با ضخامت 1/11 میلیمتر) با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه و پوشش داخلی اپوکسی مورد نیاز کارهای باقیمانده سامانه انتقال آب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/18 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/06

بازدید:57

عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های قشلاق، شویشه و رودخانه زریوار مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/06/11 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/28

بازدید:75

عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی دشت خورخوره پایاب سد تلوار مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/06/07 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/28

بازدید:62

تهیه و نصب دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب شهر سنندج و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/24

بازدید:43

تهیه و حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 630 میلیمتر و بطول 1520 متر شبکه اصلی آبیاری امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/22

بازدید:50

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/13 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/13

بازدید:53

تهیه و نصب دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب شهر سنندج و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/16 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/06

بازدید:70

خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/14 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/03

بازدید:84

تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:95

« 1 2 3 4 5 » صفحه: