چهارشنبه, 28 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تامین شیرآلات و اتصالات چدنی،فولادیو پلی اتیلن 100-PE مورد نیاز شبکه آبیاری واحدهای عمرانی اول و دوم مریوان و باقیمانده حوضچه های شیرآلات پروژه های سیفون لنج آباد و ایستگاه پمپاژ سلسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/27

بازدید:47

تامین کابل های فشار متوسط و فشار ضعیف مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:38

تأمین سیم هادی خط 63 کیلوولت مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:36

تأمین کابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:35

عملیات اجرایی مربوط به حفاری ده حلقه چاه مشاهده¬ای در دشت قروه و دهگلان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:34

تهیه لوله¬های فولادی 1000 میلیمتربا ضخامت 1/11 میلیمت با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه و پوشش داخلی اپوکسی مورد نیاز کارهای با مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/29 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:44

تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/01 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:32

عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های قشلاق، شویشه و رودخانه زریوار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/27 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:37

تهیه و نصب سه دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/07/08 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:54

تأمین سیم هادی خط 63 کیلوولت مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/07/15 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:49

تأمین کابل¬های فشار متوسط و فشار ضعیف مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/07/15 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:61

تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/01 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:44

خرید ادوات و تجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/22 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:61

تهیه لوله¬های فولادی 1000 میلیمتر(قطر خارجی1016 میلیمتر با ضخامت 1/11 میلیمتر) با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه و پوشش داخلی اپوکسی مورد نیاز کارهای باقیمانده سامانه انتقال آب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/18 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/06

بازدید:75

عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های قشلاق، شویشه و رودخانه زریوار مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/06/11 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/28

بازدید:90

عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی دشت خورخوره پایاب سد تلوار مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/06/07 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/28

بازدید:86

تهیه و نصب دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب شهر سنندج و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/24

بازدید:54

تهیه و حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 630 میلیمتر و بطول 1520 متر شبکه اصلی آبیاری امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/22

بازدید:64

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/13 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/13

بازدید:68

تهیه و نصب دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب شهر سنندج و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/16 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/06

بازدید:86

« 1 2 3 4 5 » صفحه: