جمعه, 1 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات تکمیلی احداث سدهای امیرآباد و رمشت و تأسیسات وابسته به روش نیمه فشرده مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 499

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/20

بازدید:499

بهره برداری از شبکه سنجش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان کردستان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 254

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/12

بازدید:254

بهره برداری از شبکه سنجش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان کردستان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/22

بازدید:268

عملیات تکمیلی احداث سدهای امیرآباد و رمشت و تأسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/22

بازدید:329

بهره برداری ، نگهداری و وصول درآمد سد قشلاق و تأسیسات وابسته و شبکه پایاب آن مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/24

بازدید:244

عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی زیویه کامیاران مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 400

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/24

بازدید:400

احداث ادامه انتقال آب(از مقبره درویش تا سه راهی نچی)،مخازن،ایستگاههای پمپاژ و خطوط لوله درجه 1 و شبکه آبیاری اراضی واحد عمرانی سوم و خط انشعابی از سیفون مریوان به ایستگاه پمپاژ جنوب دریاچه و تهیه،حمل،نصب و راه اندازی تجهیزات مربوطه مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 751

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/17

بازدید:751

تهیه و حمل لوله های فولادی با قطرهای 450 الی 1600 میلیمتر و بطول تقریبی 18264 متر موردنیاز ادامه سامانه انتقال و شبکه آبرسانی واحد عمرانی سوم مریوان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 410

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/26

بازدید:410

تهیه و حمل لوله های پلی اتیلن از ق قطر 160 الی 710 میلیمتر و بطول 20604متر موردنیاز شبکه پایاب سدهای امیرآباد -رمشت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/26

بازدید:325

تهیه تجهیزات آب و هواشناسی موردنیاز ایستگاههای محدوده سد زیویه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 421

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/30

بازدید:421

تهیه تجهیزات آب و هواشناسی موردنیاز ایستگاههای محدوده سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 371

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/30

بازدید:371

تهیه شیرآلات و اتصالات موردنیاز پروژه شبکه پایاب سد زیویه واحد عمرانی A2 مناقصه یك مرحله‌ای گروه قراردادها 1395/11/03 472

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/19

بازدید:472

تهیه،ساخت،نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق سدهای امیرآباد-رمشت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 539

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/12

بازدید:539

تأمین خودروهای مورد نیاز شرکت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت مالی و پشتیبانی 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:453

اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی امیرآباد-رمشت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 676

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/25

بازدید:676

فروش آب از طریق تانکر به افراد واجد شرایط مزایده یك مرحله‌ای واحد درآمد و امور مشترکین 473

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/13

بازدید:473

ساخت،توسعه،ارتقا و بازسازی ایستگاههای آب و هواشناسی سطح استان کردستان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 461

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/31

بازدید:461

تهیه لوله های فولادی و پوشش مربوطه در اقطار 600،700 و 1000 میلی متر و بطول کلی 5336 متر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 497

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:497

تهیه لوله های پلی اتیلن pe=100 در اقطار 90 الی 560 میلی متر و بطول 37846 متر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 460

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:460

تهیه مواد و تجهیزات موردنیاز حفاظت کاتدیک خطوط لوله فولادی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طر 462

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:462

1 2 صفحه: