سه‌شنبه, 6 تیر 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث ادامه انتقال آب(از مقبره درویش تا سه راهی نچی)،مخازن،ایستگاههای پمپاژ و خطوط لوله درجه 1 و شبکه آبیاری اراضی واحد عمرانی سوم و خط انشعابی از سیفون مریوان به ایستگاه پمپاژ جنوب دریاچه و تهیه،حمل،نصب و راه اندازی تجهیزات مربوطه مناقصه دو مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 253

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/17

بازدید:253

تهیه و حمل لوله های فولادی با قطرهای 450 الی 1600 میلیمتر و بطول تقریبی 18264 متر موردنیاز ادامه سامانه انتقال و شبکه آبرسانی واحد عمرانی سوم مریوان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/26

بازدید:139

تهیه و حمل لوله های پلی اتیلن از ق قطر 160 الی 710 میلیمتر و بطول 20604متر موردنیاز شبکه پایاب سدهای امیرآباد -رمشت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/26

بازدید:70

تهیه تجهیزات آب و هواشناسی موردنیاز ایستگاههای محدوده سد زیویه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/30

بازدید:201

تهیه تجهیزات آب و هواشناسی موردنیاز ایستگاههای محدوده سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/30

بازدید:125

تهیه شیرآلات و اتصالات موردنیاز پروژه شبکه پایاب سد زیویه واحد عمرانی A2 مناقصه یك مرحله‌ای گروه قراردادها 1395/11/03 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/19

بازدید:218

تهیه،ساخت،نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق سدهای امیرآباد-رمشت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 303

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/12

بازدید:303

تأمین خودروهای مورد نیاز شرکت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت مالی و پشتیبانی 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:194

اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی امیرآباد-رمشت مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 411

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/25

بازدید:411

فروش آب از طریق تانکر به افراد واجد شرایط مزایده یك مرحله‌ای واحد درآمد و امور مشترکین 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/13

بازدید:227

ساخت،توسعه،ارتقا و بازسازی ایستگاههای آب و هواشناسی سطح استان کردستان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/31

بازدید:295

تهیه لوله های فولادی و پوشش مربوطه در اقطار 600،700 و 1000 میلی متر و بطول کلی 5336 متر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:278

تهیه لوله های پلی اتیلن pe=100 در اقطار 90 الی 560 میلی متر و بطول 37846 متر مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 235

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:235

تهیه مواد و تجهیزات موردنیاز حفاظت کاتدیک خطوط لوله فولادی مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طر 213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:213

تهیه چهار دستگاه الکتروپمپ و دو دستگاه الکتروموتور مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 262

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/20

بازدید:262

انجام خدمات مهندسی مربوط به نظارت کارگاهی بر عملیات مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی ،ایستگاههای پمپاژ و بندهای انحرافی استان مناقصه دو مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 346

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/09

بازدید:346

تشکیل گروههای گشت و بازرسی جهت حفاظت از منابع آب استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/09

بازدید:532

تهیه و نصب تجهیزات آب و هواشناسی مورد نیاز جهت بهره برداری سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 1395/06/20 270

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/03

بازدید:270

آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی استان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر مطالعات پایه منابع آب 1395/06/11 406

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/03

بازدید:406

مزایده اراضی نایسر مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و پشتیبانی 248

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/28

بازدید:248

1 2 صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای کردستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا