پنجشنبه, 25 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تهیه و نصب دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب شهر سنندج و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/24

بازدید:4

تهیه و حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 630 میلیمتر و بطول 1520 متر شبکه اصلی آبیاری امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/22

بازدید:19

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/13 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/13

بازدید:21

تهیه و نصب دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب شهر سنندج و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/16 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/06

بازدید:41

خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/05/14 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/03

بازدید:48

تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:43

تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:28

خدمات مهندسی نحوه تامین و طراحی و تهیه اسناد مناقصه نیرو رسانی به واحد عمرانی سوم شبکه آبیاری زهکشی گاران ارزیابی دفتر قراردادها 1397/05/06 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/25

بازدید:48

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/26 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:50

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/28 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:45

تهیه اتصالات و شیر آلات فولادی و چدنی مورد نیاز شبکه پایاب سدهای امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:59

عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی دشت خورخوره پایاب سد تلوار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:113

عملیات اجرایی خط انتقال آب تصفیه شده شهر سقز (از تصفیه خانه آب شرب شماره ( 2)تا ورودی شهر سقز) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:79

تهیه باقیمانده لوله¬های فولادی(800 میلیمتر با ضخامت 5/7 میلیمتر) مورد نیاز اراضی حاشیه مخزن سد گاوشان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/04/10 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:46

تهیه ادوات وتجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوزه دریاچه ارومیه مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:47

عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر سقز مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:35

مرمت و بازسازی ایستگاه¬های آب و هواشناسی استان با الویت حوضه دریاچه ارومیه مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:49

تهیه ونصب100 دستگاه کنتورهوشمند حجمی دیزلی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:43

عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر سقز مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:45

خرید لوله فولادی به قطر داخلی 800 میلیمتر و با پوشش حفاظتی داخلی و خارجی موردنیاز قطعه دوم سامانه انتقال آب به اراضی حاشیه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:53

« 1 2 3 4 » صفحه: