چهارشنبه, 1 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
2098001163000002 تأمین خودروهای مورد نیاز حوزه ستادی و ادارات منابع آب شهرستانها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/02/21 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/21

بازدید:17

2098001163000003 کارهای باقیمانده شبکه آبیاری پایاب ساحل سمت راست سد سیازاخ مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/02/25 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/21

بازدید:30

تامین شیرآلات و اتصالات چدنی،فولادیو پلی اتیلن 100-PE مورد نیاز شبکه آبیاری واحدهای عمرانی اول و دوم مریوان و باقیمانده حوضچه های شیرآلات پروژه های سیفون لنج آباد و ایستگاه پمپاژ سلسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/27

بازدید:135

تامین کابل های فشار متوسط و فشار ضعیف مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:96

تأمین سیم هادی خط 63 کیلوولت مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:88

تأمین کابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:84

عملیات اجرایی مربوط به حفاری ده حلقه چاه مشاهده¬ای در دشت قروه و دهگلان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:107

تهیه لوله¬های فولادی 1000 میلیمتربا ضخامت 1/11 میلیمت با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه و پوشش داخلی اپوکسی مورد نیاز کارهای با مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/29 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:97

تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/01 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:84

عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های قشلاق، شویشه و رودخانه زریوار مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/27 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:81

تهیه و نصب سه دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/07/08 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:102

تأمین سیم هادی خط 63 کیلوولت مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/07/15 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:94

تأمین کابل¬های فشار متوسط و فشار ضعیف مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/07/15 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:113

تأمین، تجهیز، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش سامانه حفاظت الکترونیک سد قشلاق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/01 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:91

خرید ادوات و تجهیزات آب وهواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوضه شبکه گاران مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/22 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:111

تهیه لوله¬های فولادی 1000 میلیمتر(قطر خارجی1016 میلیمتر با ضخامت 1/11 میلیمتر) با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه و پوشش داخلی اپوکسی مورد نیاز کارهای باقیمانده سامانه انتقال آب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/06/18 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/06

بازدید:127

عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های قشلاق، شویشه و رودخانه زریوار مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/06/11 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/28

بازدید:149

عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی دشت خورخوره پایاب سد تلوار مناقصه یك مرحله‌ای دفترقراردادها 1397/06/07 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/28

بازدید:160

تهیه و نصب دیزل ژنراتور اضطراری و تجهیزات جانبی سد بانه و خروجی انتقال آب شرب شهر سنندج و ساختمان اداری مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/24

بازدید:103

تهیه و حمل لوله های پلی اتیلن به قطر 630 میلیمتر و بطول 1520 متر شبکه اصلی آبیاری امیر آباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/22

بازدید:118

« 1 2 3 4 5 » صفحه: