دوشنبه, 1 مهر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال 1398- سال رونق تولید
اطلاعیه ملاقات با مدیر عامل
سد سیازاخ
سد گاران
سد چراغ ویس

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات اجرایی پروژه ساماندهی رودخانه نمشیر بانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/07/17 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:10

تامین شیرآلات و اتصالات مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری پایاب سد سیازاخ مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/06/27 3

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:3

تامین لوله های فولادی مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری پایاب سد سیازاخ مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 3

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/31

بازدید:3

تامین شیرآلات و اتصالات مورد نیاز ایستگاههای پمپاژ سامانه انتقال آب به اراضی کشاورزی حاشیه مخزن سد گاوشان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/07

بازدید:35

خرید لوله های فولادی و با پوششهای حفاظتی خارجی و داخلی قطعه دوم و سوم سامانه انتقال آب شهر بانه از سد عباس آباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/01

بازدید:39

تامین شیرآلات و اتصالات مورد نیاز پروژه شبکه آبیاری پایاب سد سیازاخ مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/06

بازدید:46

تامین لوله های فولادی مورد نیاز شبکه آبیاری پایاب سد سیازاخ مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/06

بازدید:33

تهیه ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی جهت تجهیز ایستگاههای حوضه سد امیرآباد و رمشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:33

تامین شیرآلات و اتصالات مورد نیاز ایستگاههای پمپاژ سامانه انتقال آب به اراضی کشاورزی حاشیه مخزن سد گاوشان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/04/06 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/23

بازدید:39

تامین الکتروپمپ و الکتروموتور مورد نیاز ایستگاههای پمپاژ سامانه انتقال آب به اراضی کشاورزی حاشیه مخزن سد گاوشان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/23

بازدید:37

کارهای باقیمانده فاز شبکه آبیاری پایاب سد سنگ سیاه و خط انتقال برق فشار متوسط گنجی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:57

0 آهن آلات شامل قطعات دستگاه ماسه شویی ،تیرآهن و ... مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/03/10 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:24

2098001163000002 تأمین خودروهای مورد نیاز حوزه ستادی و ادارات منابع آب شهرستانها مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/02/21 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/21

بازدید:46

2098001163000003 کارهای باقیمانده شبکه آبیاری پایاب ساحل سمت راست سد سیازاخ مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1398/02/25 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/21

بازدید:79

تامین شیرآلات و اتصالات چدنی،فولادیو پلی اتیلن 100-PE مورد نیاز شبکه آبیاری واحدهای عمرانی اول و دوم مریوان و باقیمانده حوضچه های شیرآلات پروژه های سیفون لنج آباد و ایستگاه پمپاژ سلسی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/27

بازدید:175

تامین کابل های فشار متوسط و فشار ضعیف مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:123

تأمین سیم هادی خط 63 کیلوولت مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:121

تأمین کابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سلسی مرتبط با شبکه پایاب سد گاران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:112

عملیات اجرایی مربوط به حفاری ده حلقه چاه مشاهده¬ای در دشت قروه و دهگلان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/08/06 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:145

تهیه لوله¬های فولادی 1000 میلیمتربا ضخامت 1/11 میلیمت با پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه و پوشش داخلی اپوکسی مورد نیاز کارهای با مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1397/07/29 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:127

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: