چهارشنبه, 1 خرداد 1398

بیانیه حفظ حریم شخصی

--------------------------------

 

اطلاعاتی که اتخاذ می شوند

به منظور کار با این تارنما و با استفاده از خدمات آن برخی اطلاعات شخصی شما ممکن است اتخاذ شود. این اطلاعات شامل موارد ذیل می باشد:

1- نام و نام خانوادگی

2- رایانامه (ایمیل)

3- شماره تلفن همراه

...

چگونگی بهره برداری از اطلاعات

محل ذخیره سازی اطلاعات، نحوه استفاده از آنها و افراد یا سازمان هایی که به آن دسترسی دارند به شرح ذیل است:

1- مدیر سایت

2- شرکت مدیریت منابع آب ایران

...بازدید:50
آخرین به روزرسانی: 1397/12/09