شنبه, 29 دی 1397

 

 

اولویت های تحقیقاتی شرکت در سال 97

اولویت های تحقیقاتی شرکت در سال جاری اعلام گردید  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان؛ اولویت های تحقیقاتی این شرکت درسال جاری به شرح ذیل می باشد:

ردیف

عنوان شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

اسناد بالا دستی

عنوان مشکل کلیدی

دلایل اولویت داشتن

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

1

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

بررسی راهکارهای درآمدزایی سدها و تأسیسات آبی و شبکه­های آبیاری و زهکشی

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه محیط زیست

مباحث اقتصاد آب(تعیین ارزش اقتصادی و ذاتی آب، عملیاتی نمودن تجارت مجازی آب)

تحقق روشهای نوین دستیابی به درآمدزایی در سدها و شبکه ها

افزایش درآمدهای شرکت

ارائه راه حل مشکل

2

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

تدوین فرآیند محاسبه قیمت تمام شده خدمات شرکت آب منطقه­ای کردستان

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه محیط زیست

بررسی امکان انتقال آب بین حوضه‌ای و پیامدهای آن

با توجه به اینکه این شرکت جز حوضه های بالادست استانهای همجوار می باشد. و مسأله انتقال بین حوضه ایی مطرح است.

هدف از این تحقیق بررسی سهم استان در  انتقال بین حوضه ای است که در استان مطرح می باشد.

 

 

ارائه راه حل مشکل

3

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

تدوین دستورالعمل بومی مقابله با آلودگی­های نفتی بویژه آلودگی­های ناشی از واژگونی تانکرهای سوخت و پاکسازی محیط­زیست پس از رخداد حادثه در نهایت بازنگری در قوانین و جرایم مربوط به این حوادث

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه محیط زیست

بررسی منابع آلاینده آب و ارائه راهکارهایی جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگی‌ها

با توجه به عبور جاده‌های ترانزیت از کنار سدها و امکان واژگونی تانکرهای سوخت در مخزن سدها و رودخانه‌های منتهی به آنها، تدوین فلوچارت بومی مقابله با آن اجتناب‌ناپذیر است.

تهیه الگوریتم از زمان واژگونی (آلارم واژگونی) تا پایان عملیات پاکسازی از حوضه آبریز و جابجایی مواد آلاینده به مکان امن

 

 

ارائه راه حل مشکل

 

4

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

استفاده از تست­های غیرمخرب (NDT) در رفتار نگاری سدها

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه محیط زیست

تعمیرات و نگهداری از تأسیسات آبی سازه‌های هیدرولیکی(سد و شبکه و تاسیسات وابسته، سیستم‌های آب‌بندی تأسیسات، جلوگیری از رشد جلبکها و ...)

عدم امکان تحلیل رفتار بر سدهایی که ابزار مدفون آنها فاقد کارایی است، ایجاب می نماید تا بتوان از این شیوه برای تحلیل رفتار سدها استفاده گردد.

بکارگیری روشهای تکمیلی رفتارنگاری در سدها خصوصا برای مقاطع مدفون و فاقد ابزار دقیق

 

 

 

ارائه راه حل مشکل

 

5

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

بررسی فنی – اقصادی و اجرای طرح­های صنعتی و وابسته به کشاورزی کوچک با نیاز آبی کم به عنوان جایگزین طرح­های بزرگ و پرآب طلب

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه محیط زیست

عدم شناسایی و استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت یکپارچه منابع آبی

کمیابی آب. مصرف آن در طرحهای پربازده، ایجاد اشتغالزایی واحدهای صنعتی به ازای مصرف هر واحد آب که بالاتر است

افزایش سهم کشاورزان در تولید صنعتی و کاهش بیکاری

 

 

بومی سازی فناوری

 

 

 

6

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

ارزیابی آثار ناشی از خرده‌مالکی بر مدیریت بخش آب کشور

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

تأثیر مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی بر طرحهای توسعه منابع آب و تعیین الگوی مناسب جهت مدیریت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی

خرده مالکی موجب میشود که تلفات انتقال و توزیع آب افزایش یافته و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری در اصلاح، بهسازی و بهره برداری طرحهای آبی و به ویژه شبکه های آبیاری و زهکشی کاهش یافته و مدیریت آب با پیچیدگی  روبرو شود لذا ضروری است که مطالعه ای جامع در خصوص ارزیابی اثرات خرده مالکی در بخش آب صورت گیرد تا علاوه بر شناخت ابعاد مسأله، راهکارهای حقوقی، نهادی و فنی مطابق با شرایط کشور جهت مواجهه با وضعیت اتخاذ گردد.

مسئله اصلی موردنظر این پژوهش بررسی تبعات ناشی توسعه خرده‌مالکی در نقاط مختلف کشور در مدیریت بخش آب و به ویژه اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز درجه 1 و 2 کشور می‌باشد. در واقع انتظار می‌رود که این پژوهش بتواند راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت کاهش اثرات این معضل اجتماعی از منظر مدیریت بخش آب ارائه نماید.

ارائه راه حل مشکل

7

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

بررسی توان خودپالایی و ظرفیت پذیرش آلودگی ناشی از پساب طرحهای پرورش ماهی در رودخانه­های استان

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه محیط زیست

ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهی آنها

روند رو به رشد درخواست­های طرح پرورش ماهی در استان

تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی رودخانه

ارائه راه حل مشکل

8

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

تعیین گستره تغذیه سفره های تحت فشار و شناسایی منابع آلوده کننده احتمالی

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه محیط زیست

بررسی منابع آلاینده آب و ارائه راهکارهایی جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگی‌ها

عدم تشخیص گستره آبخوان‌های تحت‌فشار و امکان آلوده شدن آن به فلزات سنگین و پسماندهای کشاورزی و صنعت

ارائه فایل مکانی گستره تغذیه آبخوان‌های تحت فشاراستان و ارائه خصوصیات هیدرودینامیک آنها

ارائه راه حل مشکل

9

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

ارزیابی فنی و اقتصادی فرآیند حذف فلزات سنگین از منابع سطحی و زیرزمینی آلوده به این عناصر

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه محیط زیست

بررسی منابع آلاینده آب و ارائه راهکارهایی جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگی‌ها

افزایش امنیت در بخش مصارف مختلف منابع سطحی و زیرزمینی استان

 

ارائه راه حل مشکل

10

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

بررسی مسائل و محدودیت های پیشرو در بهره برداری از پساب در استان و ارائه راهکار در جهت عملیاتی نمودن استفاده از آن

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه محیط زیست

عدم شناسایی و استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت یکپارچه منابع آبی

با توجه به کمبود منابع آبی و کاهش نزولات جوی بویژه در سالیان اخیر، استفاده از این منابع بعنوان یک منبع ارزشمند آبی مطرح می باشد.

برنامه­ریزی در جهت بهره­برداری مناسب و تخصیص پساب

ارائه راه حل مشکل

 

 

منبع خبر: مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان